Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 413
Lượt truy cập trong tuần: 508
Lượt truy cập trong tháng: 102907
Lượt truy cập trong năm: 188781
Tổng số truy cập: 2836975

VĂN HÓA XÃ HỘI VĂN HÓA XÃ HỘI

Tổ dân phố phường Phương Liệt tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân cơ sở năm 2024
Ngày đăng 28/02/2024 | 10:30  | Lượt xem: 202

Từ ngày 20/2 đến ngày 27/2/2024, 19 tổ dân phố đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2024 theo Kế hoạch số 01/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 15/01/2024 của UBND, UBMTTQ phường Phương Liệt.

Hội nghị đã tập trung bàn việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hướng dẫn tập trung vào những nội dung và biện pháp cụ thể:

- Thực hiện xây dựng Quy ước tổ dân phố, kết hợp với việc thực hiện bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng của UBND thành phố Hà Nội.

- Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; phấn đấu xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh vào năm 2025..

- Phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phong cách giao tiếp lịch sự, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp. Thực hiện khu dân cư tự quản về trật tự đô thị, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy; khu dân cư đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Công tác chuẩn bị và điều hành nội dung Hội nghị đảm bảo chất lượng, nhiều ý kiến đóng góp, bàn bạc nhằm thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động và quy ước tổ dân phố. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai đồng bộ có hiệu quả từ phường đến cơ sở. Các tiêu chuẩn Gia đình văn hóa, Tổ dân phố văn hóa được triển khai theo Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ; thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội theo nếp sống văn hóa; thực hiện trật tự văn minh đô thị, thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo ra chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực./.