Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 519
Lượt truy cập trong tuần: 422
Lượt truy cập trong tháng: 102821
Lượt truy cập trong năm: 188695
Tổng số truy cập: 2836889


Công khai dự toán ngân sách phường Phương Liệt

- Công khai quyết toán ngân sách phường Phương Liệt năm 2019

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

- Công khai phân bổ dự toán thu - chi ngân sách phường Phương Liệt năm 2020

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

- Công khai dự toán ngân sách phường Phương Liệt năm 2019:

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

- Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý I/2019.

Nội dung chi tiết: Xem tại đây

- Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách Quý II/2019.

Nội dung chi tiết: Xem tại đây.