Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1419
Lượt truy cập trong tuần: 11638
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 169965
Tổng số truy cập: 1056683

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Bà Nguyễn Mai Chi

Bí Thư

2.

  Ông Lê Trung Hiếu

Phó Bí thư thường trực

3.   Ông Nguyễn Thắng Toàn

Phó Bí thư

 

 

LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

 

 

2.

  Bà Phan Thị Thanh Hương

Phó Chủ tịch
 

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Nguyễn Thắng Toàn

Chủ tịch

2.

  Ông Nguyễn Hữu Phúc

Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị

3.

  Bà Nguyễn Liên Hương

Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội

 

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Lê Trung Hiếu      

Chủ tịch

2.

  Ông Phạm Bá Khoản

Phó Chủ tịch

     3.

  Bà Lê Thị Tố Liên

Phó Chủ tịch