Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 329
Lượt truy cập trong tuần: 6937
Lượt truy cập trong tháng: 20135
Lượt truy cập trong năm: 654522
Tổng số truy cập: 1993603

LÃNH ĐẠO ĐẢNG UỶ

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Bà Nguyễn Mai Chi

Bí Thư

2.

  Ông Lê Trung Hiếu

Phó Bí thư thường trực

3.   Ông Nguyễn Thắng Toàn

Phó Bí thư

  

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

  Ông Nguyễn Thắng Toàn

Chủ tịch

2.

  Ông Nguyễn Hữu Phúc

Phó Chủ tịch phụ trách Kinh tế - Đô thị

3.

  Ông Phạm Hồng Thái

Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa - Xã hội

 

 

 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

STT

Họ và tên

Chức danh

1.

 Bà Phan Thị Thanh Hương     

Chủ tịch

2.

 Ông Phạm Bá Khoản

Phó Chủ tịch

3.

 Ông Nguyễn Nam Tiến

Phó Chủ tịch