Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 541
Lượt truy cập trong tuần: 1635
Lượt truy cập trong tháng: 19325
Lượt truy cập trong năm: 288445
Tổng số truy cập: 2936639

Danh bạ điện thoại Phường Phương Liệt

 

TT

Phòng

Số điện thoại

1

  Bí thư

043.868.6538

2

  Chủ tịch UBND

043.868.5862

3

  HĐND

043.868.8540

4

  Phó Chủ tịch - phụ trách Kinh tế - Đô thị

043.868.7134

5

  Phó Chủ tịch -  phụ trách Văn hóa – Xã hội

043.868.8664

6

  Công an phường

043.869.3428

7

  UB MTTQ; Đô thị; LĐTB&XH

043.629.0972

8

  Hội CCB; Hội PN; Đoàn TN

043.868.5237

9

  VP Đảng uỷ

043.868.9725

10

  Quân sự

043.629.0527

11

  Kế toán

043.868.7748

12

  VP Tiếp dân

043.868.7769

13

  VP Một Cửa

043.869.2622

14

  Tư pháp; VHTT; TTXD

043.629.0973