Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 405
Lượt truy cập trong tuần: 521
Lượt truy cập trong tháng: 102920
Lượt truy cập trong năm: 188794
Tổng số truy cập: 2836988

VĂN HÓA XÃ HỘI VĂN HÓA XÃ HỘI

Quận Thanh Xuân triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng Bảo hiểm y tế cho Người cao tuổi
Ngày đăng 05/03/2024 | 19:30  | Lượt xem: 43

UBND quận Thanh Xuân vừa ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND về triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn quận theo Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2025.

Theo đó, người cao tuổi từ đủ 70 đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nhẹ (không bao gồm trẻ em khuyết tật nhẹ dưới 16 tuổi) đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội chưa có thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

Học sinh, sinh viên đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố (quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025), chưa được cấp thẻ BHYT đang tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (kể cả công lập và ngoài công lập) được UBND thành phố Hà Nội quyết định thành lập hoặc phân cấp cho Sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã quyết định thành lập được hỗ trợ thêm 70% mức đóng bảo hiểm y tế.

Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn của Thành phố đang thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội (quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025) được hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế.

Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025.

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc nội dung ý nghĩa và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận trong công tác phát triển người tham gia BHYT là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Chi tiết Kế hoạch xem tại đây./.