Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 552
Lượt truy cập trong tuần: 1583
Lượt truy cập trong tháng: 19273
Lượt truy cập trong năm: 288393
Tổng số truy cập: 2936587

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho Đại hội MTTQ Việt Nam quận lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029
Ngày đăng 28/05/2024 | 09:30  | Lượt xem: 171

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024- 2029”, các văn bản của Trung ương, Thành phố và đặc biệt là của Quận ủy Thanh Xuân với Thông tri số 09-TT/QU, ngày 03/8/2023 về việc lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các phường và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong thời gian qua được sự hướng dẫn, tạo điều kiện của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo toàn diện của Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của HĐND-UBND quận và các tổ chức thành viên của MTTQ quận. Sau 9 tháng triển khai thực hiện kế hoạch, từ tháng 08/2023 đến tháng 4/2024, 11/11 phường đã tổ chức thực hiện tốt, có chất lượng tất cả các nội dung tiến tới Đại hội và tổ chức thành công Đại hội, đã hiệp thương cử ra 436 vị Ủy viên Ủy ban; tại Hội nghị lần thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa mới các phường sẽ hiệp thương cử ra 55 vị Ủy viên Thường trực; 11/11 vị Chủ tịch MTTQ phường khóa mới đều là Ủy viên Thường vụ Đảng ủy (Trong đó có: 3 Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; 8 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy).

Quá trình tiến tới Đại hội và tổ chức Đại hội MTTQ các phường nhiệm kỳ 2024-2029 được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và có chất lượng. Công tác chỉ đạo sát sao, cụ thể, trực tiếp của Thường trực Quận uỷ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và cấp uỷ cơ sở cùng với sự chủ động, tích cực của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, sự phối hợp tạo điều kiện có hiệu quả của chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận, sự quan tâm và hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân là những nhân tố quan trọng đem đến thành công tốt đẹp của Đại hội MTTQ các phường.

Song song với quá trình hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội MTTQ cơ sở, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận cũng rất khẩn trương chuẩn bị cho Đại hội MTTQ quận lần thứ VI, cho đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn thành: Đại hội cấp Quận sẽ được tổ chức trong hai ngày 13 và 14-6-2024 tại Hội trường lớn - Trụ sở quận Thanh Xuân. Nhiệm vụ của Đại hội là tập trung kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ V; thảo luận và quyết định mục tiêu, chương trình hành động và các giải pháp thực hiện chủ yếu trong nhiệm kỳ 2024 – 2029; thảo luận đóng góp ý kiến đề nghị sửa đổi vào dự thảo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, dự thảo báo cáo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Hiệp thương cử ra 50 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân khoá VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 có đủ phẩm chất, trí tuệ năng lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ VI; Hiệp thương cử đoàn đại biểu MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII.

Chủ đề của Đại hội là “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”, mục tiêu Đại hội là tiếp tục xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao việc tăng cường dân chủ ở cơ sở; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, kịp thời tổng hợp và định hướng dư luận xã hội theo quan điểm của Đảng; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sách, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,… Đặc biệt là thực hiện có hiệu quả 2 khâu đột phá: Tăng cường vai trò nòng cốt của MTTQ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và Nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Có thể nói Đại hội MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân lần thứ VI đã được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và có chất lượng nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi của chính quyền, sự hưởng ứng của các tổ chức thành viên, sự quan tâm tích cực tham gia phong trào thi đua của các tầng lớp nhân dân quận Thanh Xuân đó là những nhân tố quan trọng sẽ đem đến thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân và góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ của Quận Thanh Xuân năm 2024./.

Một số hình ảnh về Đại hội cấp phường