Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 200
Lượt truy cập trong tuần: 6974
Lượt truy cập trong tháng: 103997
Lượt truy cập trong năm: 103997
Tổng số truy cập: 1443078

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư: Cổ vũ, nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong nhân dân
Ngày đăng 16/11/2020 | 11:00  | Lượt xem: 43

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), các khu dân cư trên địa bàn phường Phương Liệt tập trung tổ chức chu đáo Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020.

Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành một hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc trong cộng đồng khu dân cư. Ngày hội được tổ chức hàng năm đã góp phần cổ vũ, nâng cao tinh thần thi đua yêu nước trong nhân dân tại các khu dân cư, từ đó tích cực tham gia đóng góp công sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Để bảo đảm ngày hội diễn ra thật ý nghĩa, Mặt trận Tổ quốc phường đã chỉ đạo các khu dân cư thực hiện ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc chú trọng cả phần lễ và phần hội. Trong đó, ngày hội đại đoàn kết tôn vinh những gia đình đạt danh hiệu văn hóa 3 năm, 5 năm; đồng thời trao quà cho các hộ khó khăn và tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo không khí phấn khởi cho bà con nhân dân.

Bên cạnh đó, các khu dân cư trong phường tổ chức ngày hội sẽ tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua; tuyên truyền về kết quả đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khen thưởng các tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở, khu dân cư...

Thông qua ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ tập hợp, đoàn kết nhân dân ở khu dân cư, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh; nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới./.