Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 453
Lượt truy cập trong tuần: 6866
Lượt truy cập trong tháng: 20064
Lượt truy cập trong năm: 654451
Tổng số truy cập: 1993532

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021
Ngày đăng 29/04/2021 | 09:30  | Lượt xem: 99

Chiều 28/4, UBND - Hội CCB phường Phương Liệt đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016-2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026.

Tới dự có đồng chí Đoàn Thanh Tịnh - Phó Chủ tịch Hội CCB quận Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Thắng Toàn - Chủ tịch UBND phường, đồng chí Phan Thanh Hương - Phó Chủ tịch HĐND phường, cùng các đồng chí cán bộ cơ sở, bí thư chi bộ, các đồng chí chi hội trưởng của 19 chi hội CCB trong phường. Thời gian qua trong 5 năm tuy không nhiều nhưng đã gặt hái được nhiều thành tích giữa UBND và Hội cựu chiến binh phường, công tác đã được triển khai toàn diện qua báo cáo của đồng chí Vũ Quang Dung - Chủ tịch Hội CCB phường đã nêu bật những mặt mạnh, tồn tại trong thời gian tới sẽ được khắc phục kịp thời.

 

Thực hiện Chương trình số 01/Ctr-UBND-HCCB về phối hợp công tác giữa UBND và Hội CCB phường giai đoạn 2016-2021. Năm năm qua, UBND phường luôn quan tâm, tạo điều kiện đế Hội Phường và các chi hội CCB tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN. UBND phường kịp thời thông báo cho Hội CCB những chủ trương chính sách mói như: Các văn bản Luật, luật sửa đối; Các nghi định, quy định của Chính phủ, Thành phố, quận; các chế độ chính sách mới đối vói CCB, người có công; quy chế dân chủ ở cơ sở... UBND tạo điều kiện để Hội CCB nắm vững nhiệm vụ CT, KT, ANQP của phường và tạo thuận lợi để hội viên CCB phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của phường và tham gia phản biện xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định pháp luật.

Hội CCB phường thường xuyên có kế hoạch và chỉ đạo các chi hội tăng cường công tác quản lý hội viên, tập họp các thế hệ CCB, CQN, giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền; giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ". Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, khu vực, tình hình trên biển Đông, Hội đã động viên hội viên, giữ vững bản lĩnh chính trị, củng cố lòng tin, cảnh giác trước âm mưu diễn biến hòa bình, xuyên tạc, chia rẽ, gây mất ổn định xã hội của các thế lực thù địch, các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị; gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh chống các quan điểm tư tưởng sai trái, tệ quan liêu, cửa quyền, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong dân cư. UBND, Hội CCB phường đã tích cực triển khai thực hiện Đề án số 03-ĐU/QU về "Đầy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử quận Thanh Xuân giai đoạn 2016-2020" gắn với chủ đề công tác hàng năm như: "Năm kỷ cương hành chính 2017" "Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018, 2019" ; Thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy phường như Nghị quyết số 48- NQ/ĐƯ ngày 27/7/2016 về "Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn phường Phương Liệt"; Nghị quyết 55-NQ/ĐU ngày 07/11/2016 về "Thực hiện công tác đảm bảo trật tự đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trên địa bàn phường Phương Liệt", Nghị quyết số 96- NQ/ĐU ngày 25/5/2017 về "Duy trì công tảc trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trên địa bàn phường Phương Liệt". Tham gia thực hiện đề án 06 của Thảnh ủy và kế hoạch của UBND quận về kiện toàn các tổ chức trong hệ thống chính trị; góp phần tạo chuyển biến tích cực về cải cách hành chính trong bộ máy chính quyền phường và hoạt động của các tổ dân phố ở địa bàn dân cư.

Năm năm qua, có nhiều sự kiện chinh trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn. UBND và Hội CCB đã phối họp tuyên truyền Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Phối hợp góp phần vào thành công cuộc bầu cử quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường. Tham gia tích cực góp phần vào thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; phối họp tuyên truyền và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 65 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 45 năm đại thắng mùa Xuân 1975, 75 năm Cách mạng tháng tám và Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam…/.