Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 395
Lượt truy cập trong tuần: 526
Lượt truy cập trong tháng: 102925
Lượt truy cập trong năm: 188799
Tổng số truy cập: 2836993

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Phương Liệt triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024
Ngày đăng 20/03/2024 | 14:30  | Lượt xem: 95

Ngày 20/3/2024, Đảng ủy phường Phương Liệt đã ban hành Kế hoạch số 102-KH/ĐU triển khai Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư - năm 2024 trên địa bàn phường

Theo đó, triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024 trên địa bàn phường Phương Liệt nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Lê Trung Hiếu triển khai Kế hoạch cuộc thi
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Lê Trung Hiếu triển khai kế hoạch Cuộc thi

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho các lực lượng, hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ. 

Cùng với đó, nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hình thành nguồn tài liệu phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác tuyên truyền của các địa phương, cơ quan, đơn vị; “phủ xanh” thông tin tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội.  

Bí thư Đảng ủy phường Hồ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo
Bí thư Đảng ủy phường Hồ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Kế hoạch cũng yêu cầu tổ chức tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Qua đó, động viên, khuyến khích, huy động sự tham gia đông đảo của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong toàn phường./.

Nội dung chi tiết Kế hoạch, Thể lệ, Phụ lục: Xem tại đây