Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN









Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 554
Lượt truy cập trong tuần: 1616
Lượt truy cập trong tháng: 19306
Lượt truy cập trong năm: 288426
Tổng số truy cập: 2936620

AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

Hội nghị triển khai xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở
Ngày đăng 07/06/2024 | 17:50  | Lượt xem: 176

Để chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, ngày 7/6/2024, UBND phường Phương Liệt đã tổ chức Hội nghị phổ biến quán triệt nội dung cơ bản Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và triển khai Kế hoạch kiện toàn, thống nhất, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Từ ngày 1/7/2024, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở có hiệu lực thi hành. Luật đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng, có hiệu lực cao, quy định về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ việc kiện toàn thống nhất các lực lượng, chức danh có tính chất tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động hoặc được tuyển chọn tham gia hoạt động trong lực lượng này. Đồng thời, góp phần xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng sâu rộng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, giữ vững ổn định ANTT ngay từ địa bàn cơ sở.

Về công tác chuẩn bị tổ chức Lễ ra mắt, UBND phường Phương Liệt đã xây dựng Kế hoạch kiện toàn, thống nhất, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Kế hoạch tổ chức chương trình Lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở (đồng loạt tổ chức trong cả nước vào ngày 1/7/2024). Buổi lễ ra mắt này nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành Luật nhằm nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành chức năng, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Nhân dân về vị trí, chức năng, tầm quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở trong tình hình hiện nay. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự ủng hộ to lớn của Nhân dân trong việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn phường…/.