Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 1425
Lượt truy cập trong tuần: 11773
Lượt truy cập trong tháng: 0
Lượt truy cập trong năm: 170099
Tổng số truy cập: 1056817

VĂN HÓA XÃ HỘI VĂN HÓA XÃ HỘI

GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Ngày đăng 27/08/2020 | 08:00  | Lượt xem: 95

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần làm giảm áp lực giấy tờ, công việc cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Trước hết chúng ta cần hiểu một số thuật ngữ sau:

1. Dịch vụ hành chính công: Là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.

2. Dịch vụ công trực tuyến: Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1:

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2:

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3:

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. 

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4:

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

* Lợi ích khi tham gia dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

- Cách thức thực hiện đơn giản, thuận tiện 24/24h trong ngày, tại mọi địa điểm, chỉ cần thiết bị có kết nối internet.

- Tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch.

- Cho phép mọi tổ chức, cá nhân tiếp cận, tra cứu thông tin về thủ tục hành chính; lấy mẫu biểu hồ sơ và nộp hồ sơ trực tuyến.

- Cho phép mọi tổ chức, cá nhân tra cứu tiến độ, tình trạng giải thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố. Bảo đảm công khai, minh bạch.

Người dân có thể truy cập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/) hoặc Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn/) để sử dụng dịch vụ./.