Truy cập nội dung luôn
TỔNG QUAN
TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông kê truy cập Thông kê truy cập

Đang online: 584
Lượt truy cập trong tuần: 7752
Lượt truy cập trong tháng: 48720
Lượt truy cập trong năm: 590846
Tổng số truy cập: 1929927

CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ CHÍNH TRỊ - KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hai khâu đột phá để Thanh Xuân phát triển toàn diện
Ngày đăng 10/10/2020 | 17:00  | Lượt xem: 55

(HNM) - Đại hội đại biểu lần thứ VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận Thanh Xuân đã xác định 2 khâu đột phá để quận phát triển toàn diện, từng bước hiện đại. Đó là “Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội” và “Đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch”. Xung quanh nội dung này, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu đã có cuộc trao đổi với Báo Hànộimới về những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp của quận cả trước mắt và lâu dài để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Một góc Công viên Thanh Xuân.
Một góc Công viên Thanh Xuân.

- Nhiệm kỳ 2015-2020, quận Thanh Xuân đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu nổi bật, trong đó thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đồng chí có thể chia sẻ một số kinh nghiệm của địa phương?

- Điều mà chúng tôi rất tâm đắc trong nhiệm kỳ 2015-2020 là 13/13 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ V (nhiệm kỳ 2015-2020) Đảng bộ quận Thanh Xuân đề ra đều đạt và vượt, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Nổi bật là kinh tế tiếp tục phát triển, đạt mức tăng trưởng khá ở tất cả các ngành, với tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt kết quả tốt, trong đó có 3 năm liền (2015, 2016, 2017) vượt kế hoạch thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 năm qua đạt 26.595 tỷ đồng, tăng bình quân 19,65%/năm. Công tác văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển, đặc biệt là 5 năm liên tục ngành Giáo dục - Đào tạo quận đứng đầu thành phố Hà Nội với nhiều mô hình mới, cách làm hay.

Có được kết quả này là do Đảng bộ quận đã quán triệt đầy đủ, nghiêm túc, bài bản trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Đảng bộ quận cũng rất coi trọng công tác cán bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, tạo sự đồng thuận xã hội trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận.

Quận ủy, HĐND, UBND quận đã nhận diện đúng vấn đề cần chỉ đạo giải quyết, lựa chọn đúng các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những nhiệm vụ cấp bách trước mắt và vấn đề mới phát sinh để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tiễn; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, vững chắc.

- Thưa đồng chí, trên nền tảng đạt được, chắc hẳn quận Thanh Xuân cũng đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn mới?

- Đúng vậy! Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận đã xác định rõ thời cơ và thách thức, nhất là một số khó khăn của quận. Đó là hệ thống giao thông, hạ tầng đô thị và xã hội tuy đã được tập trung đầu tư phát triển, nhưng chưa theo kịp tốc độ dân số cơ học tăng nhanh do các khu đô thị mới, chung cư cao tầng phát triển mạnh. Yêu cầu đặt ra là xây dựng quận văn minh, từng bước hiện đại, phát triển bền vững trong quá trình đô thị hóa nhanh, nhưng còn bất cập giữa phát triển sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế với vấn đề đô thị và bảo vệ môi trường...

Vì vậy, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ quận đặt ra mục tiêu tổng quát là: “Khai thác tiềm năng, thế mạnh và tập trung nguồn lực tạo tiền đề vững chắc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đô thị. Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị. Phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo cả về quy mô và chất lượng; bảo đảm an sinh xã hội, môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp; nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt sự chỉ đạo của thành phố về quản lý xã hội theo mô hình chính quyền đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử”.

Đảng bộ quận cũng xác định rõ 2 khâu đột phá, đó là: “Nâng cao năng lực quản lý xã hội, quản lý đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của quận” và “Đầu tư hạ tầng giao thông đô thị, các trục đường theo quy hoạch”.

- Để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng bộ quận đã xây dựng chương trình hành động như thế nào, thưa đồng chí?

- Sau khi tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, Quận ủy Thanh Xuân đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/QU ngày 4-8-2020 về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa VI (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ quận, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng giao Ban Tổ chức Quận ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận tham mưu xây dựng chương trình về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị quận Thanh Xuân trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2020-2025”; đề án về “Củng cố và nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng của các đảng bộ, chi bộ khối hành chính sự nghiệp trực thuộc quận giai đoạn 2020-2025”.

UBND quận chủ trì, tham mưu xây dựng chương trình về “Phát triển kinh tế; đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch giai đoạn 2020-2025, hướng tới năm 2035”; đề án về “Nâng cao năng lực quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng giai đoạn 2020-2025”... Các chương trình, kế hoạch toàn khóa sẽ được Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành Đảng bộ quận Thanh Xuân thông qua trong tháng 10-2020 để tổ chức thực hiện.

- Để làm tốt các khâu đột phá thì cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ then chốt, vậy thời gian tới, quận sẽ thực hiện nhiệm vụ này như thế nào?

- Quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính, các quy định hành chính để nhân dân giám sát; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” theo hướng văn minh, hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo quản lý, chỉ đạo điều hành; rút ngắn quy trình, nâng cao chất lượng giải quyết công việc của các phòng, ban, đơn vị chuyên môn đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp; đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin bảo đảm kết nối liên thông, đồng bộ với thành phố, nâng cao tỷ lệ và hiệu quả sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của người dân, phục vụ mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các phòng, ban, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp; đồng thời tăng cường thanh tra, tập trung vào những lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sai phạm; nghiêm túc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; chú trọng khen thưởng đột xuất, khen trực tiếp người lao động gắn với xử lý nghiêm các vi phạm…

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!